Publicaties

Soefisme, de Religie Van Het Hart

Essenties uit het werk van Hazrat Inayat Khan

H.J. Witteveen & Hazrat Inayat Khan

Oorspronkelijke titel: The Heart of Sufism

In deze bloemlezing, samengesteld door dr. H.J. Witteveen, een van de leiders van de Soefi Beweging, komt de verlichtende, veelzijdige en inspirerende levenswijsheid van Inayat Khan volledig tot uitdrukking in een keur aan onderwerpen, waaronder mystiek, muziek, poëzie, opvoeding, het innerlijk leven, geestelijke zuivering, genezing en de kunst van de persoonlijkheid.

€ 24,95, 384 blz, gebonden

ISBN 978 90 215 4786 2


Verruiming van bewustzijn

Hazrat Inayat Khan

In dit boek worden methodes en technieken beschreven die al eeuwenlang door soefi's gebruikt worden om de mystieke dimensies in het dagelijks leven te ontwikkelen: meditatie, het aanleren van de juiste ademhaling en de juiste geesteshouding.

€ 10,00, 232 blz, paperback

ISBN 9073207029


Het Doel Van Het Leven

Hazrat Inayat Khan

Het doel van het leven bevat een van de voornaamste aspecten van de boodschap van Inayat Khan: ieder mens is voorbestemd om in het leven een doel te verwezenlijken. De essentie wordt kernachtig samengevat in de laatste regel: "Niet door het kennen van de waarheid wordt het doel van het leven vervuld; het doel van het leven gaat in vervulling door de waarheid te zijn".

€ 9,50, 74 blz, paperback

ISBN 9073207231


De Gatha's

Hazrat Inayat Khan

De Gatha's zijn lezingen die Inayat Khan oorspronkelijk in de jaren twintig van de twintigste eeuw voor zijn leerlingen heeft gehouden ter verdieping van hun mystieke scholing. Sindsdien vormen ze een belangrijk onderdeel van de soefi-training. Het woord 'Gatha's' komt uit het Sanskriet en betekent 'verzen' of 'gezangen'. De Nederlandse vertaling is verdeeld in drie series, elke serie is verdeeld in tien hoofdstukken en elk hoofdstuk bevat zeven lezingen die steeds over dezelfde onderwerpen gaan: vormen van geloof en bijgeloof; inzicht; symboliek; adem; moraal; dagelijks leven; metafysica. In elk volgend hoofdstuk worden dezelfde onderwerpen steeds verder uitgediept.

€ 12,00, 344 blz, paperback

ISBN 907677160X


Geestelijke geneeskracht

een mystieke visie op gezond zijn en blijven

Hazrat Inayat Khan

Dit boek bevat verhelderende beschouwingen en observaties over de geestelijke en psychologische aspecten van ziekte en gezondheid, en beschrijft mogelijkheden tot genezing vanuit het standpunt van de mysticus. De verschillende manieren die van oudsher werden toegepast bij geestelijke genezing worden in dit boek uiteengezet. Door de fijnzinnige humor en prettige, eenvoudige taal is dit boek een kostbaar bezit voor wie iets voor eigen gezondheid of die van anderen wil doen.

€ 10,00, 132 blz, paperback

ISBN 9073207525

 

De mystiek van het geluid

Hazrat Inayat Khan

Deze paperback bevat een reeks lezingen van de grote soefi-mysticus Inayat Khan over de invloed van geluid op de menselijke geest. Alles bestaat uit trillingen. Klank en muziek spelen daarom een belangrijke rol in ons leven.

€10,00, 101 blz, paperback

ISBN 9073207010

 

Muziek en mystiek

Hazrat Inayat Khan

In 'Muziek en mystiek' gaat Inayat Khan diep in op de invloed van muziek op de menselijke psyche. Het centrale thema in dit boek is de unieke mogelijkheid die muziek biedt tot geestelijke ontwikkeling; Inayat Khan legt uit waarom in alle tijden muziek hiervoor het beste middel is geweest.

€10,00, 130 blz, paperback

ISBN 9073207185


De ziel, vanwaar, waarheen?

Hazrat Inayat Khan

'Wie ben ik?' vraagt de mens, 'wat is de oorsprong van mijn leven? Gaat het nog verder na de dood of houdt het bestaan daarmee op?' Deze vragen zijn gesteld door mensen van alle tijden.

Inayat Khan geeft in dit boek, dat een centrale plaats inneemt in het universeel soefisme, een boeiend inzicht, vanuit een mystiek weten, in de kringlopen die de ziel maakt van God tot God.

€12,00, 235 blz, paperback

ISBN 9073207037


De Alchemie Van Het Geluk

Hazrat Inayat Khan

De ideeën van Inayat Khan bestrijken vrijwel alle aspecten van het menselijk bestaan. Aan de ene kant leert hij over de plaats van de mens in de schepping. Aan de andere kant gaat hij in op de problemen en mogelijkheden van het leven van elke dag, en wijst hij de weg naar een meer evenwichtig, vruchtbaar en gelukkig leven.

€10,00, 144 blz, paperback

ISBN 9073207223


In een Oosterse rozentuin

Hazrat Inayat Khan

Dit boek bestaat uit twintig lezingen die Hazrat Inayat Khan in het Engels gehouden heeft in 1918, 1919 en 1920. Deze nieuwe editie is een moderne en getrouwe vertaling van de eerste, geautoriseerde druk die nog tijdens het leven van de Soefi-mysticus in 1920 is uitgebracht. De onderwerpen van de lezingen beperken zich niet tot een thema, maar bestrijken talrijke verschillende aspecten van het leven van de mens. Zowel zeer wereldse zaken als 'winst en verlies', de macht van de wil', persoonlijk magnetisme' en 'democratie' worden belicht vanuit het standpunt van de Soefi-mysticus, evenals spirituele onderwerpen als 'geloof', 'het mysterie van de adem', 'geesten', 'de vrijheid vamn de ziel' en 'het ideale leven'.

€10,00, 238 blz, paperback

ISBN 9076771359


Gezondheid Van Lichaam En Geest

Hazrat Inayat Khan

Deze Nederlandse vertaling van Sufi Teachings: The Art of Being is gebaseerd op de Engelse uitgave uit 1991. Deze tekst is het eerste deel van de herziene uitgave van deel VIII van The Sufi Message of Hazrat Inayat Khan, Sufi teachings. In deze vertaling is het mondelinge karakter van de lezingen die Hazrat Inayat Khan gehouden heeft in de twintiger jaren van de twintigste eeuw, zoveel mogelijk behouden. In deze lezingen zet soefileraar Inayat Khan buitengewoon diepgaand en toch helder uiteen hoe we onze lichamelijke en geestelijke gezondheid kunnen verbeteren en welke rol hierin gespeeld wordt door de levenskunst, die de mens vergeten is, maar waar zijn ziel naar verlangt.

€12,00, 167 blz, paperback

ISBN 9088400512


Het voorrecht mens te zijn

Hazrat Inayat Khan

Dit is het tweede deel van de Nederlandse vertaling van Sufi Teachings: The art of being. Geschreven in de twintiger jaren is de boodschap van soefileraar Inayat Khan nog uiterst actueel: de mens wordt in alle religies als het doel van de schepping beschouwd, en dat brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Verantwoordelijkheid voor het onderzoeken wat het inhoudt om mens te zijn, en verantwoordelijk te zijn voor het behoud en welzijn van de rest van de schepping. In deze vertaling is het mondelinge karakter van de lezingen zoveel mogelijk behouden, met de originele vragen en antwoorden uit die tijd. Uit de inhoud: De menselijke natuur; Zelfverwerkelijking; De kunst van de persoonlijkheid; Strijd en berusting; Onzelfzuchtigheid; Morele ontwikkeling; Geloof en twijfel, enz.

€12,00, 174 blz, paperback

ISBN 9088400725


Gayan Vadan Nirtan

Hazrat Inayat Khan

Deze uitgave van Gayan, Vadan, Nirtan bevat de integrale tekst van de drie klassieke bundels met aforismen, gedichten en gebeden van de grote soefi-meester Hazrat Inayat Khan, in een moderne vertaling. Deze bundels vormen de beste introductie tot het soefisme en de filosofie van deze grote wijsgeer.Als musicius en mysticus voelde Inayat Khan zich aangetrokken tot klank en muziek. Zijn gedachten namen op natuurlijke wijze een muzikale vorm aan. Daarom verwijzen de titels van deze bundels naar de groeperingen die in de oude Indiase muziekleer gebruikt werden: zang, spel en dans.De inhoud is zeer gevarieerd: ideeen, gedachten, adviezen, gebeden, liederen, spreuken en gedichten.Het is soefi-wijsheid die een leven lang meegaat, en die bij herlezing steeds diepere lagen blijkt te hebben.

€12,00, 144 blz, hardcover klein formaat

ISBN 9073207045


De eenheid van religieuze idealen

Hazrat Inayat Khan

Begrip van, en verdraagzaamheid tussen de godsdiensten is in deze tijd belangrijker dan ooit. Het is een voorwaarde om de wereld tot grotere vrede en harmonie te brengen. De soefi-mysticus Hazrat Inayat Khan wijst daartoe de weg in dit boek. Hij belicht de innerlijke wijsheid die aan alle godsdiensten ten grondslag ligt.Ook geeft Inayat Khan een inspirerende visie op vele aspecten van het religieuze leven van de mens. Zo behandelt hij o.a. het "godsideaal" en de verhouding van de mens tot God. Ook worden de ideeen van de grote godsdienststichters Rama, Krishna, Boeddha, Mozes, Zarathoestra, Jezus en Mohammed en hun onderlinge overeenkomsten uitgebreid besproken.

€12,00, 255 blz, hardcover

ISBN 9073207487


De mens, meester van zijn lot

Hazrat Inayat Khan

Elke weg van groei van de mens is uniek, maar er zijn ook universele kenmerken aan deze weg. Zo zijn er vele wijzen waarop de mens leiding kan nemen over zijn eigen leven.Het is een gave van Inayat Khan dat hij deze diepe, universele waarden zo inspirerend en zonder opsmuk brengt.De betekenis van het leven, innerlijk leven en zelfverwezenlijking, zuiverheid van leven en de continuitieit van het leven zijn enkele thema’s die hij hierin behandelt."Als men diep tot het leven doordringt, zal men ontdekken dat iedere ziel ernaar zoekt de betekenis van het leven te kennen. Iedere ziel streeft naar dit doel op zijn eigen manier, materieel of geestelijk".

€13,50, 181 blz, paperback

ISBN 9073207193


De bloementuin van Inayat Khan

Hazrat Inayat Khan

Mooi verzorgde uitgave van citaten van Inayat Khan met illustraties van zijn tijdgenote en bekende Nederlandse illustratrice Henriëtte Willebeek Le Mair.

€15,00, 48 blz, hardcover

ISBN 9086180094


De boodschap in onze tijd

Hidayat Inayat-Khan

De nieuwste titel van deze leider van de Soefi Beweging, vertaald uit het Engels. Hidayat Inayat-Khan is een productief schrijver over het onderwerp waar zijn hele leven op geconcentreerd is: soefisme. Zijn gedachten zijn helder maar ook subtiel als rozenblaadjes in woorden gevat, waartussen de sferen van de muziek hoorbaar zijn.

Dit boek - € 13,95, 91 blz, pocket, ISBN 978 90 816821 2 1 - is te bestellen via  Herma Ardesh


Geestelijke vrijheid

Hidayat Inayat-Khan

Een nieuwe editie van dit inspirerende boek. De auteur is inmiddels van zeer respectabele leeftijd maar nog altijd actief binnen de leiding van de Soefi Beweging èn als schrijver en musicus. Hij schrijft over de eenheid van religieuze idealen, geïnspireerd door het gedachtengoed van zijn vader Hazrat Inayat Khan. Bovendien staat in dit boek een uitgebreide collectie reflecties over ondermeer de thema’s ‘kunst van de persoonlijkheid’, psychologie, filosofie en mystiek.

Dit boek - € 15,00, 77 blz, pocket, ISBN 978 90 816821 4 5 - is te bestellen via  Herma Ardesh


Pagina’s in het leven met een Soefi

Teksten van Shahzadi Khan - de Koningh, bezorgd en geredigeerd door Hamida Verlinden

Op 13-jarige leeftijd schreef Shahzadi (Wilhelmina) Khan-de Koningh dat zij ‘het middenpad’ wilde gaan: precies in het midden van alle religies en daar toch deel van uitmakend. Bijna 75 jaar later namen soefi’s van binnen en buiten de Soefi Beweging afscheid van de vrouw die zo’n grote rol in hun leven had gespeeld en nog speelt. Dit boek (ook in Engelse vertsaling verkrijgbaar) onthult het dagelijkse leven van mystici en haar spirituele reis met hen.

Pagina's in het leven met een Soefi Shahzadi Khan-de Koningh / gebonden uitgave Prijs: € 17,50 + € 3,55 verzendkosten voor Nederland.

Dit Boek, 137 blz, hardcover, ISBN 978 90 81682183, is te bestellen door € 21,05 (17,50 + € 3,55 verzendkosten voor Nederland) over te maken op rek.nr. NL22INGBO675029317 t.n.v. LMCW Verlinden, Oegstgeest.


Heart of a sufi

This volume shows the impact of Fazal's passion for truth on his friends and associates who offer a pointer to the achievement of self-realisation. At the age of 26, Fazal Inayat-Khan became the head of the Sufi Movement founded by his grandfather, Pir-o-Murshid Hazrat Inayat Khan who introduced Sufism to the West. Fazal's particular style and message impart a variety of insights that provoke questions and contemplations. This volume has been produced to mark the twentieth anniversary of Fazal's sudden death. Contributors either studied with him or have been inspired by the controversial nature of his work, which stimulates the innermost exploration towards self-knowledge.

You can order a copy at arch venturures. Available as e-book at bol.com € 5,92

BOEKEN OVER HET UNIVERSEEL SOEFISME


Veel van wat Hazrat Inayat Khan aan lezingen gegeven heeft is stenografisch opgenomen, in het Nederlands vertaald en in boekvorm uitgegeven. Hij schreef ook enkele teksten zelf; de ‘Gayan, Vadan, Nirtan’ is daarvan het belangrijkste en bekendst. In dit overzicht zijn voornamelijk nederlandstalige, nog verkrijgbare uitgaven opgenomen met teksten van en over Hazrat Inayat Khan en universeel soefisme. Ze zijn verkrijgbaar via de boekhandel. Illustraties en teksten zijn deels ontleend aan www.bol.com waar deze boeken ook te bestellen zijn.VERZAMELDE UITGAVEN


De Nekbakht stichting werkt aan een wetenschappelijk verantwoorde uitgave van alle teksten van Hazrat Inayat Khan: de Complete Works. Deze Engelstalige bron-editie op chronologische volgorde beslaat nu 12 delen met in totaal ruim 6000 pagina’s. Alle delen zijn te downloaden van de website www.nekbakhtfoundation.org.

Ook is een uitgebreide Engelstalige bloemlezing beschikbaar: de Volumes. Hazrat Inayat Khans lezingen zijn in 14 delen thematisch gerangschikt onder de noemer ‘The Sufi Message’. Voor een deel zijn deze ‘Volumes’ ook in het Nederlands vertaald, onder diverse titels en in uiteenlopend formaat. Deze Nederlandse uitgaven zijn opgenomen in de lijst met boeken hieronder. Zie voor de Engelstalige ‘Volumes’ de website van Wahiduddin. Op deze site zijn de boeken ook uitstekend op trefwoord te doorzoeken. De complete set "The Sufi Message" is te bestellen bij Amazon.

 


 Voor bestellingen van boeken kunt u een mail sturen naar info@sufi-universal.be .

U wordt dan gecontacteerd over de verzending of afspraak om de boeken af te halen op één van de locaties.