Sufi-Universal.be

Dit is de web pagina van Sufi-Universal.be, het platform van Belgische soefi organisaties in de geest van Hazrat Inayat Khan. Op deze pagina willen we u informeren over de achtergrond en doelstellingen van de organisatie.OPRICHTING VAN SUFI-UNIVERSAL.BE


Met het enthousiasme van de Belgische universele soefi’s, de steun van onze Nederlandse zusterorganisaties en de zegen van het federatie bestuur stond de weg open voor de oprichting die formeel op 29 augustus 2014 is geschied. De initiële activiteiten bestaan uit het bieden van een informatieplatform voor alle Soefi’s in de geest van Hazrat Inayat Khan in België. Hiertoe is een website ingericht (op het  moment nog in bewerking) en worden periodiek mailings over activiteiten verstuurd. Ook wordt er tweemaal per jaar een landelijke bijeenkomst georganiseerd afwisselend in Wallonië (herfst) en Vlaanderen (voorjaar).   

De doelstellingen bij de oprichting zijn echter breder geformuleerd en het is de intentie om in de loop van de tijd meer gezamenlijke activiteiten te organiseren:


Tot de concrete activiteiten waarmee de doelstellingen van de VZW worden verwezenlijkt, behoren onder meer:

  1. De verkondiging van de Universele Soefi Boodschap van Liefde, Harmonie en Schoonheid zoals gebracht door Hazrat Inayat Khan en dit ondermeer door lezingen, studie- en meditatieklassen, retraites, het publiceren van boeken, tijdschriften, brochures en andere publicaties, zowel op materiële drager als in digitale versies, het houden van tentoonstellingen, het organiseren van conferenties,  alsmede het beoefenen van dans, muziek en toneel. De VZW baseert zich hierbij op de tien Soefi gedachten en drie doelstellingen gegeven door Hazrat Inayat Khan.
  2. Het beoefenen van de Universele Eredienst, Healing, Esoterisch Onderricht, Mystiek van de Ecologie (Zirat), Zuster-Broederschap
  3. Het faciliteren van reizen naar heilige en culturele plaatsen en het verkennen van de wereldgodsdiensten;
  4. Het steun verlenen aan activiteiten van alle Soefi-organisaties, gebaseerd op de Universele Boodschap van Hazrat Inayat Khan.WAT MAG U VAN ONS VERWACHTEN


Wij zullen u op de hoogte houden van activiteiten en andere zaken. Ook zullen we in een separate mailing uitvraag doen naar uw voorkeur t.a.v. informatieve mailings, eventueel ontbrekende gegevens en uw interesse om (steunend) lid te worden van de Belgische organisatie. Voor nadere informatie kunt u ook terecht bij uw lokale soefi contactpersoon. Als u onze informatieve mailings wilt ontvangen, gelieve uw naam en E-mail adres door te geven via   info@sufi-universal.be.